GENEL TANITIM

Bölümümüz 1971 yılında Prof. Dr. İ. Ercümend KURAN tarafından kurulmuştur.

Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyeti 1972-73, lisans programı ise fiilen 1976-77 öğretim yıllarında başlamıştır.

Bölümün amacı, bütüncü ve mukayeseli bir yaklaşımla, çağdaş teknolojilerden yararlanarak, insanlık tarihinin ve Türk tarihinin özellikle yakın zamanlar başta olmak üzere bütün dönemlerini dünya tarihi çerçevesinde bilimsel esaslara göre araştırıp incelemek, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, ayrıca lisans düzeyinde tarih alanında araştırmalar yapabilecek, arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilecek elemanlar yetiştirmek ve tarih öğretmeni olmayı hedefleyen öğrencilere bunun için gerekli olan tezsiz yüksek lisans programı öncesinde alan bilgisi kazandırmaktır.  Bölümde İ. Ercüment Kuran Seminer Kitaplığı ve İnternet'e bağlı bir AR-GE laboratuvarı bulunmaktadır. 

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
06800 Beytepe Ankara