PROJELER

Proje Başlığı: Tarihi Mekân-Sınıf Entegrasyonu: Tarihi Mekan Gezilerinin Eğitsel Materyale (Video) Dönüştürülmesi

Destekleyen: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  (Proje No: SBA-2017-11183; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ramazan Acun)

 Projenin amacı tarih öğretiminde öğrenme verimliliğinin yükseltilmesidir. Bu amaca yönelik olarak  proje, tarihi belgesel, drama ve eğitsel video formlarının üçünü harmanlayan daha önce denenmemiş,  yeni bir tarz üzerine kuruludur.  Proje ekibi çeşitli disiplinlerden  öğretim üyeleri ve lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşmaktadır. Proje grubu kendilerine, ünlü Türk Seyyahı, Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi’den  mülhem olarak, fakir seyyahlar adını vermektedir 

 Proje kapsamında gerçekleştirilen Göbeklitepe gezisinden bir fragman:  https://www.youtube.com/watch?v=CHOTcUNkt4U

 

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
06800 Beytepe Ankara