PROF. DR. AHMET YAŞAR OCAK

PROF. DR. AHMET YAŞAR OCAK
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK
Görevi Emekli Öğretim Üyesi
Öğrenim

Lisans: İst. Yüksek İslam Enstitüsü (M.Ü. İlahiyat Fak.). (1963-1967)

İ.Ü.Edebiyat Fak. Tarih Bölümü. (1967-1971).

Bilim Uzmanlığı:H.Ü. Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi (Sosyal Bilimler Enstitüsü). (1972-1974).

Doktora: Strasbourg Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Türkoloji Enstitüsü. (1974-1978).

Kariyer Asistanlık: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1972-1974).
Öğretim Görevliliği: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1978-1983).
Doçentlik: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1983-1988).
Profesörlük:  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1988-...).
Diğer Faaliyetleri :

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü aslî üyeliği.

Leiden Brill The Ottoman Heritage Serisi

Danışma Kurulu Üyeliği.

Journal of the History of Sufism (Paris)’in

Danışma Kurulu Üyeliği.

Osmanlı Araştırmaları Dergisinin

Danışma Kurulu Üyeliği.

İslam Araştırmaları (İSAM) Dergisinin

Danışma Kurulu Üyeliği.

Türk Kültürü Dergisinin Hakem Kurulu Üyeliği

OTAM Dergisinin Danışma Kurulu Üyeliği.

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisinin

Danışma Kurulu Üyeliği.

Verdiği Dersler :

Lisans: 
TAR-218 Klasik İslam Medeniyeti

TAR-308-3 Osmanlı Tarihi Semineri

TAR-315 Osmanlı Tarihi I
TAR-405-1 Yenileşme Tarihi Semineri
TAR-406-1 Çağdaş Dünya Tarihi Semineri
Lisansüstü:
TAR-634 Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi

TAR-658 İslam Medeniyeti ve Kurumlar Tarihi

TAR-661 Klasik Dönem İslam Tarihi
TAR-729 Türkler ve İslamiyet I
TAR-730 Türkler ve İslamiyet II

Uzmanlık Alanı : Selçuklu ve Osmanlı dönemi sosyal, kültürel ve dini tarihi.
Kişisel Web Adresi :  
E-Mail : ocak@hacettepe.edu.tr
Yayın Listesi : AhmetYaşarOcakyayınlistesi(pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
06800 Beytepe Ankara