PROF. DR. EMİNE ERDOĞAN ÖZÜNLÜ

DOÇ.DR. EMİNE ERDOĞAN ÖZÜNLÜ
Adı Soyadı Prof. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ
Görevi Öğretim Üyesi
Öğrenim

Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı (1998-2004).

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı (1996-1998).

Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü (1991-1995) 
Kariyer

Profesör: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (2019-Devam ediyor).

Doçent: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (2014-2019).

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (2012-2014).

Yardımcı Doçent: Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (2005-2012).

Araştırma Görevlisi: Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (1998-2005).

Uzman: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi, Osmanlı Tahrir Defterleri Araştırma Grubu (1995-1998). 
Yurtdışı Tecrübe :

İngiltere Milli Arşivi’nde (The National Archives) araştırmacı olarak çalışma (2007).

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulunma (2009-2010).
İdari Görevler :

Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlar Grubu Üyesi (2011-2012)

Gazi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012-2013) 

Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü, Mevlana Değişim Programı Koordinatörü (2015-Devam ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

CIEPO (Comite International d'Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes)

Projeler :

“Türkiye’nin İskân Tarihinde Önemli Bir Problem: Kaybolan Yerleşmeler”, SOBAG/TÜBİTAK Projesi, No:113K101, Araştırmacı, 2013-Tamamlandı.

“Türk İstiklâl Harbinin Kaynakları-I, Başlangıçtan Cumhuriyetin İlanına Kadar Hakimiyet-i Milliye Gazetesi”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 05/98-19 no'lu Proje, Proje Yardımcısı, 2006. Tamamlandı.

“Ankara’nın Bütüncül Tarihi Çerçevesinde Ankara Tahrir Defterleri’nin Analizi (TÜSOKTAR Veri Tabanına Dayalı Bir Araştırma)”, Türk Tarih Kurumu, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihini Araştırma Projesi (TÜSOKTAR), Proje Yardımcısı, 2004. Tamamlandı.

 
Verdiği Dersler :

TAR-127/128 Osmanlıca
TAR-243/244 Osmanlıca
TAR-491/492 Osmanlı Arşiv Metinleri
TAR-741  Osmanlı İmparatorluğunda Demografik Değişiklikler

TAR-742 Osmanlı Tarım Ekonomisinde Değişmeler

Araştırma Alanı : Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce ve Almanca
Kişisel Web Adresi :  
E-Mail : eozunlu@hacettepe.edu.tr
Yayın Listesi : EmineErdoğanÖzünlüYayınListesi(pdf)
Telefon : 0 (312) 297 81 75 Dahili:119

 

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
06800 Beytepe Ankara