FORMLAR VE YÖNERGELER

YÖNERGELER

Bölüm Yönergesi (2014-2015 Güz Sonrası): (pdf)

Bilimsel Hazırlık Dersleri: (pdf)

Yandal Dersleri (2021-2022 Bahar Öncesi): (pdf)

DİLEKÇE VE FORMLAR

Seçmeli Ders Sildirme Dilekçesi: (word)

Seçmeli Derslerin Silinmesi İçin Doldurulacak Form (excel)

Kayıt Dondurma - İzinli Sayılma Dilekçesi: (word)

Karneye Ders Ekleme Silme Dilekçesi (Ekle-sil sonrası mazeretli kayıt için): (word)

Yandal Başvuru Dilekçesi: (word)

Çift Anadal Başvuru Dilekçesi: (word)

3 Ders Sınavı Dilekçesi: (word)

Pasaport Harcından muafiyet dilekçesi (1): (word)

Pasaport Harcından muafiyet dilekçesi (2): (word)

Ders Kredi Transfer Formu: (word)

25 krediden fazla (26_27_28) ders alma dilekçesi (krediye tabi öğrenciler için): (word)

Kütüphane araştırma izin dilekçesi: (word)

Rapor dilekçesi-1: (word)

Rapor dilekçesi-2: (word)

 

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
06800 Beytepe Ankara